اخبار

چهل و چهارمین شورای پژوهشی مرکز تحقیقات SDH

چهل و چهارمین شورای پژوهشی مرکز تحقیقات SDH گالری

چهل و چهارمین شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه با حضور حداکثر اعضا و با بررسی دو طرح بارگذاری شده در سامانه توسط پژوهشگران، مرتبط با عناوین و اولویتهای مرکز SDH روزسه شنبه ۱۹اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار گردید. در این جلسه پژوهشگران از پرسشنامه طرح تحقیقاتی خود دفاع نمودند سپس پیشنهادات و اصلاحات خواسته شده توسط اعضای شورا به مجریان طرح جهت اعمال تغییرات و تکمیل پروپوزال گفته شد. در این جلسه آقای دکتر مهدی وثوقی سرپرست جدید مرکز تحقیقات SDH برنامه ها و فعالیت ها جهت پیشبرد اهداف مرکز تحقیقات تشریح نمودند.

ادامه مطلب
چهل و سومین شورای پژوهشی مرکز تحقیقات SDH

چهل و سومین شورای پژوهشی مرکز تحقیقات SDH گالری

چهل و سومین شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه با حضور حداکثر اعضا و با بررسی سه طرح بارگذاری شده در سامانه توسط پژوهشگران، مرتبط با عناوین و اولویتهای مرکز SDH روزچهار شنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید. در این جلسه پژوهشگران از پرسشنامه طرح تحقیقاتی خود دفاع نمودند سپس پیشنهادات و اصلاحات خواسته شده توسط اعضای شورا به مجریان طرح جهت اعمال تغییرات و تکمیل پروپوزال گفته شد.

ادامه مطلب
ارتقاء مرتبه دکتر حامد زندیان به دانشیاری

ارتقاء مرتبه دکتر حامد زندیان به دانشیاری

ارتقاء مرتبه دکتر حامد زندیان به دانشیاری مرتبه علمی دکتر حامد زندیان دکترای سیاستگذاری سلامت و عضو گروه پزشکی اجتماعی و رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه از استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

ادامه مطلب