معاون پژوهشی مرکز

تعداد بازدید:۱۵۰۷

 

‌‌‌‌‌‌‌ دکتر تلما ظهیریان مقدم

سمت علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت


تلفن تماس :۳۳۵۱۳۴۲۹-۰۴۵

پست الکترونیکی: t.zahirian@arums.ac.ir

 

رزومه علمی (C.V)

آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۴۰۰