لاین های تحقیقاتی

تعداد بازدید:۲۳۷۵

 

لاین‬ ‏های تحقیقاتی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ( SDH )

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در طول برنامه پنج ساله دوم خود در بازه زمانی (۱۴۰۰ -1405) در حیطه اولویت‏ ها و لاین‏ های تحقیقاتی زیر تمرکز کرده و فعالیت خواهد نمود:

 1. شاخص‏های عملکرد و عدالت در نظام سلامت و جامعه
 • تبیین و تعیین نابرابری در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی
 • تعیین توزیع وضعیت سلامت در گروه های اجتماعی
 • ارائه مدل نظام پایش و ارزشیابی تعیین کننده های اجتماعی سلامت
 • طراحی مدل استفاده از مشارکت مردم در ارتقاء سلامت
 • بررسی میزان پاسخ گویی نظام سلامت
 • بررسی وضعیت پوشش خدمات سلامت
 • بررسی وضعیت دسترسی و رضایتمندی از خدمات سلامت

 1. سلامت خانواده و مصونیت جمعیت
 • ارزیابی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر سلامت خانواده
 • بررسی وضعیت طلاق، ازدواج و شاخص های جمعیتی مرتبط
 • مطالعه سلامت روانی و اجتماعی خانوارهای شهری و روستایی
 • بررسی مداخلات مبتنی بر اصلاح الگوهای رفتاری خانوار در جهت کاهش طلاق، خشونت و خودکشی
 1. آسیب های اجتماعی، حمایت اجتماعی و سرمایه اجتماعی
 • فراوانی و توزیع انواع آسیب های اجتماعی با تأکید بر خشونت و خودکشی
 • علل و عوامل زمینه ساز آسیب های اجتماعی با تأکید بر خشونت و خودکشی
 • مداخلات رفتاری و اجتماعی مناسب در خصوص آسیب های اجتماعی
 1. سلامت و محیط زیست
 • بررسی تاثیر شرایط اقامت (سکونت) بر سلامت
 • بررسی ارتباط محیط فیزیکی و اجتماعی زندگی با وضعیت سلامت
 • بررسی تاثیر سیستم های حمل و نقل بر وضعیت سلامت
 • بررسی تاثیر آلودگی هوا و آلودگی آب بر وضعیت سلامت
 • مطالعات مرتبط با دخانیات و قلیان
 1. مطالعات اپیدمیولوژیک و مبتنی بر مشارکت جامعه
 • مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع، بروز و بقاء انواع سرطانهای معده، مری، پستان، کولون، پوست،...
 • مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه تروماها و حوادث و سوانح جاده‏ای
 • مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه بیماری های قلبی و عروقی
 • مطالعات مبتنی بر مشارکت جامعه در زمینه تأثیر مداخلات مبتنی بر آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 • تعیین مو لفه های اقتصاد سلامت در پیشگیری، مراقبت و درمان سرطان
آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۴۰۰