اعضای مرکز

تعداد بازدید:۴۷۴۶
 
نام و نام خانوادگی
سمت علمی
سمت در این مرکز
رشته
مقالات
دکتر حامد زندیان
استادیار
رئیس مرکز
سیاستگذاری سلامت
مقالات
دکتر خاطره عیسی زاده فر
دانشیار
عضو
پزشکی اجتماعی
مقالات
دکتر نسرین فولادی
دانشیار
عضو
آموزش پرستاری بهداشت جامعه
مقالات
دکتر عبداله درگاهی
استادیار
عضو
مهندسی بهداشت محیط
مقالات
آقای مهدی نعیم
مربی
عضو
رواشناسی بالینی
مقالات
دکتر مهدی وثوقی
استادیار
عضو
مهندسی بهداشت محیط
مقالات
دکتر تلما ظهیریان مقدم
استادیار
عضو
سیاستگذاری سلامت
مقالات
مهندس مهدی فضل زاده
مربی
عضو
مهندسی بهداشت محیط
مقالات
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۴۰۰