وابستگی دانشگاهی مرکز تحقیقات

تعداد بازدید:۱۷۶۳

 

 

درج صحیح وابستگی دانشگاهی ( Affiliation ) مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

English: Social Determinants of Health Research Center, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

 

فارسی : مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

 

فایل Pdf

آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۳۹۷