مستندات ارزشیابی کیفی

تعداد بازدید:۹۵۹

نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

نام مرکز تحقیقات: مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

نام رییس مرکز تحقیقات: دکتر حامد زندیان

زمینه فعالیت مرکز تحقیقات: عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

میزان فضای فیزیکی در اختیار مرکز تحقیقات به متر مربع: 106 متر

تعداد اعضای هیات علمی/ پژوهشگر مرکز تحقیقات: 3 نفر

 

* در این بخش مستندات ارزشیابی در 4 حیطه رهبری، ساختار،محصولات تحقیق و اثرگذاری دسته بندی شده اند. برای دریافت جزییات هر یک از حیطه ها روی مستندات کلیک نماید.


- شامل برنامه های اجرایی، عملیاتی،ارزشیابی) مرکز تحقیقات در سالهای ارزشیابی (1400-1397) (روی هر یک از برنامه یک نسخه از برنامه راهبردی(ها کلیک کنید)

               

لیست اولویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات

لیست لاین های تحقیقاتی مرکز تحقیقات

لیست عناوین مقالات چاپ شده در 3 سال اخیر (1399-1397)

لیست عناوین طرح های تحقیقاتی مصوب در 3 سال اخیر (1399-1397)

 

لیست کارگاههای برگزار شده در 3 سال اخیر (1399-1397)

ارائه اطلاعات مربوط به بودجه های در اختیار مرکز تحقیقات، هزینه های مرکز تحقیقات، جذب گرنت های خارجی، جذب گرنت های داخلی از سایر دستگاه های دولتی/ وزارت بهداشت یا از بخش خصوصی و خیرین

 

- طرح های برتر

                                   

- مقالات برتر

                                                  

 


فعالیت های مرتبط با کووید-19

آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۴۰۰