اطلاعات تماس

تعداد بازدید:۶۷۵
  • آدرس: 

           اردبیل، میدان ججین، روبروی ادره کل پست، جنب مهدیه اردبیل، معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

  • پست الکترونیکی

                 sdh@arums.ac.ir

           zandian.hamed899@gmail.com

           m.naeim@arums.ac.ir

  • تلفن: 

          ۳۳۷۴۷۹۷۲-۰۴۵

  • کد پستی: 

          ۵۶۱۸۹-۸۵۹۹۱

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۸